dr n. med. Magdalena Janus

Doktor Janus jest specjalistką kardiologii dorosłych. Jest pracownikiem Poradni Kardiologicznej Gabinety Marcelin. Od 2004r jest pracownikiem Oddziału Kardiologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego oraz I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie oprócz pracy na oddziale wykonuje badania echokardiograficzne i rezonansu magnetycznego serca.

GRAFIK
Specjalizacja Kardiologia dorosłych
Tytuł dr n. med.
Zainteresowania
 • Echokardiografia
 • Rezonanas magnetyczny
 • Wady serca, zespół Marfana
 • Zatorowość płucna
 • Przezskórna zastawka aorty
 • Nadciśnienie płucne i tętnicze

Usługi

Kompleksowa diagnostyka układu krążenia. W ramach konsultacji wykonywane jest badania EKG i ECHO serca. Jeżeli potrzebne są dodatkowe badania, na miejscu można wykonać „holtera EKG”, „holtera ciśnieniowego” i test wysiłkowy. Pierwszorazowe konsultacje trwają około 40 minut, wizyty kontrolne około 20min.

Na pierwszą wizytę proszę przynieść komplet dokumentacji medycznej – tj. karty informacyjne (wypisy) ze szpitali, wyniki badań, zapisy EKG i inne wyniki.

 • Pierwszorazowa konsultacja z EKG i ECHO
  350zł
 • Kolejna konsultacja
  220zł
 • Wizyta z EKG, ECHO serca i testem wysiłkowym
  550zł
 • Holter EKG 1 doba
  170zł
 • Holter EKG 2 doby
  210zł
 • Holter EKG 3 doby
  250zł
 • Holter EKG 7 dni
  500zł
 • Holter ciśnieniowy
  170zł

Doświadczenie zawodowe

Gabinety Marcelin

Ambulatoryjna diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia.

Kardiologia dorosłych

Uzyskanie specjalizacji z zakresu kardiologii dorosłych

Stężenie aldosteronu w surowicy krwi a funkcja skurczowa i rozkurczowa lewej komory oraz rokowanie u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową

Obrona pracy doktorskiej.

Choroby wewnętrzne

Uzyskanie specjalizacji II stopnia z chorób wewnętrznych

I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w PoznaniuAsystent

Praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa

Gabinety Marcelin zapraszają

Kontrola nad swoim życiem i realistyczne oczekiwania co do codziennych wyzwań są kluczem do radzenia sobie ze stresem.

— Josh Billings