Rezonans magnetyczny serca

Rezonans magnetyczny umożliwia precyzyjną ocenę tkanek miękkich dzięki wykorzystaniu zjawiska rezonansu magnetycznego. Obrazy mają formę przekrojów w wybranych płaszczyznach lub rekonstrukcji trójwymiarowej. Obrazy mogą być statyczne lub w postaci filmu.

Rezonans magnetyczny serca wymaga wolnej, miarowej czynności serca, ponieważ im szybciej bije serce i im więcej ruchów klatki piersiowej tym więcej zakłóceń obrazu. W Polsce rezonans magnetyczny jest słabo dostępny i drogi. Rezonans magnetyczny ma tę przewagę nad tomografią komputerową, że nie wykorzystuje się szkodliwego promieniowania rentgenowskiego.

Dokładna ocena serca i naczyń (tętnice, żyły) wymaga zastosowania paramagnetycznego kontrastu naczyniowego (gadolin), który przepływa przez żyły, serce i tętnice (MRI angio). Rezonans magnetyczny serca i naczyń składa się więc zwykle z badania przed i po podaniu kontrastu. Kontrast ten wywołuje znacznie mniej działań ubocznych niż kontrast do badań radiologicznych.

Rezonans magnetyczny umożliwia ocenę budowy naczyń i serca, funkcji komór serca i zastawek. Rezonans magnetyczny służy także do diagnostyki niektórych wad wrodzonych serca i naczyń, nowotworów serca, chorób osierdzia, tętniakach aorty. Pozwala na ocenę wskazań do operacji, jak i ocenę warunków technicznych i dokładnego zaplanowania zabiegu.

Rezonans magnetyczny umożliwia bardzo dokładną ocenę funkcji skurczowej i rozkurczowej komór serca, jak i funkcji zastawek. Przy zastosowaniu specjalnych technik, rezonans magnetyczny można wykorzystać do oceny ukrwienia mięśnia serca, obecności blizn pozawałowych czy zapalenia, a nawet metabolizmu serca.

Więcej na Kardioserwis.PL

Czytaj więcej

  • Białaczki i chłoniaki

    Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

  • Grypa

    Grypa – to często bagatelizowana choroba, a zabija setki tysięcy ludzi na świecie każdego roku.