Zakrzepica żył głębokich

Zakrzepica żył głębokich to proces zakrzepowy w żyłach głębokich, zwłaszcza kończyn dolnych (pod powięzią głęboką). Rocznie zakrzepica żył głębokich występuje u 5 osób na 10.000, jej częstość wzrasta z wiekiem. Przyczyną powstawania zakrzepów może być zwolnienie przepływu krwi, zaburzenie jej krzepnięcia i/lub uszkodzenie ściany naczynia żylnego.

Zakrzepica żył głębokich głównie związana jest z długotrwałym unieruchomieniem, zwłaszcza w warunkach szpitalnych. Unieruchomienie często związane jest z ciążą, operacjami, urazami czy chorobami przewlekłymi takimi jak np. niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia mogą być wrodzone, lub pojawić się w przebiegu chorób nowotworowych, ciężkich zakażeń czy jako skutek uboczny leczenia (np. antykoncepcja) i innych

Zakrzepica żył głębokich często jest bezobjawowa (2/3 przypadków), a uzależnione jest to od lokalizacji zakrzepu i stopnia zawężania nim żyły. Bezobjawowa zakrzepica żył głębokich najczęściej dotyczy żył podudzia (tzw. dystalna). Z kolei zakrzepica żył głębokich uda i biodra (tzw. proksymalna) – zwykle jest objawowa i związana z większym ryzykiem zatorowości. Zakrzepica żył głębokich kończyny górnej zdarza się rzadziej.

Zakrzepica żył głębokich objawia się w ostrym okresie bólem, zwykle nasilającym się w czasie chodzenia, tkliwością kończyny, zwiększonym jej uciepleniem i obrzękiem. Może być widoczne poszerzenie żył powierzchownych, czasami występuje podwyższenie temperatury ciała. Jeśli zakrzepica żył głębokich jest masywna i obejmuje wszystkie żyły kończyny, skóra może być blada lub sina.

Zakrzepica żył głębokich o niewielkim nasileniu może ustąpić samoistnie. Zakrzepica żył głębokich może nawracać. W przypadku utrzymującej się niedrożności żył lub niszczenia ich zastawek może rozwinąć się nawet u co trzeciego chorego tzw. zespół pozakrzepowy (niewydolność żylna). Zakrzepica żył głębokich, zwłaszcza proksymalna i masywna może być w 30-50% przyczyną zatorowości płucnej, która stanowi zagrożenie dla życia. Jeśli istnieją nieprawidłowe połączenia dużego i małego krwiobiegu na poziomie serca lub dużych naczyń skrzeplina może przedostać się do aorty i spowodować zator np. mózgu, a w konsekwencji udar. Masywna zakrzepica żył głębokich z bolesnym obrzękiem sinicznym kończyny związana jest z 50% ryzykiem amputacji i 25% ryzykiem zgonu.

Więcej na Kardioserwis.PL

Czytaj więcej

  • Białaczki i chłoniaki

    Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

  • Grypa

    Grypa – to często bagatelizowana choroba, a zabija setki tysięcy ludzi na świecie każdego roku.