Zaburzenia rytmu serca u dzieci

Zaburzenia rytmu serca u dzieci mają najczęściej charakter łagodny. Są to najczęściej dodatkowe przedwczesne pobudzenia serca, nadkomorowe lub komorowe. Rozpoznanie ich u Twojego dziecka pozwala na uspokojenie Państwa, że ich dziecku nic nie zagraża. Takie zaburzenia wymagają stałych kontroli kardiologicznych, jednak niezbyt częstych.

U dzieci występują także groźne dla nich zaburzenia, takie jak częstoskurcze, czy zaawansowane bloki serca. Niektóre z tych zaburzeń mogą występować rodzinnie lub współwystępować z tak ciężkimi chorobami serca jak kardiomiopatie.

Zaburzenia te wymagają zawsze kompleksowej diagnostyki i włączenia leczenia antyarytmicznego w warunkach klinicznych (szpital, klinika). W przypadku ich rozpoznania Państwa dziecko będzie skierowane do ośrodka klinicznego w trybie pilnym.
Po zabezpieczeniu dziecka lekami antyarytmicznymi lub zastosowaniu leczenia zabiegowego (ablacja, stymulator) dzieci takie wymagają bezwzględnie regularnych ambulatoryjnych kontroli przeprowadzanych przez kardiologa dziecięcego. Wykonywane są cyklicznie kontrolne badania holterowskie i echokardiograficzne. Kontrole te pozwalają na ocenę skuteczności leczenia antyarytmicznego u Państwa dziecka i mogą wskazywać na ewentualną konieczność jego korekcji.

Czytaj więcej

  • Białaczki i chłoniaki

    Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

  • Grypa

    Grypa – to często bagatelizowana choroba, a zabija setki tysięcy ludzi na świecie każdego roku.