Interpretacja wyników badań

Obecnie na wynikach drukowane są zakresy wartości prawidłowych, co czasami jest przyczyną ich błędnej, samodzielnej interpretacji. Dodatkowo w internecie można znaleźć mniej lub bardziej rzetelne informacje na ten temat. Należy pamiętać, że wartości prawidłowe mogą zależeć od wieku, płci, rasy, budowy ciała, diety, wysiłku fizycznego, sytuacji klinicznej itp. Dlatego wynik mieszczący się w zakresie podanych norm może być jednak nieprawidłowy. Podobnie wynik poza „normą” może być dla danego pacjenta prawidłowy.

Kolejnym ważnym elementem jest zmiana wyniku badania w czasie, czy współistnienia chorób lub przyjmowanie leków wpływających na dane oznaczenie. Czasami istotne jest dopiero kilku/wielokrotne przekroczenie wartości uznanej za prawidłową. Co więcej, o chorobie może świadczyć konstelacja zmian różnych parametrów, a nie tylko jednego.

W przypadku oceny efektów leczenia – np. nadciśnienia tętniczego czy zaburzeń lipidowych (cholesterol, trójglicerydy) istnieją różne wartości docelowe stężeń lipidów w zależności od sytuacji klinicznej.
Ostatnią przeszkodą w samodzielnej interpretacji jest możliwość błędu laboratoryjnego, który może być prosty do zauważenia przez lekarza, dla pacjenta niewidoczny. Dlatego nierzadko badanie trzeba powtórzyć przed dalszą diagnostyką czy rozpoczęciem leczenia.
Podsumowując, odradzam ocenianie wyników badań na własną rękę – może to zaowocować wykonywaniem kolejnych, niepotrzebnych badań; może wywołać niepotrzebny stres lub uśpić czujność w przypadku istotnej nieprawidłowości.

More Articles

  • Białaczki i chłoniaki

    Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

  • Grypa

    Grypa – to często bagatelizowana choroba, a zabija setki tysięcy ludzi na świecie każdego roku.