prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Profesor Gil jest specjalistą w zakresie hematologii i transplantologii klinicznej. Od 2000 roku pracuje, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, od 2018 roku jako jej kierownik. Szczególne zainteresowania jej działalności dotyczą leczenia białaczek i chłoniaków, zarówno za pomocą chemioterapii, jak i transplantacji komórek krwiotwórczych i innych terapii komórkowych.

GRAFIK
Specjalizacja Hematologia
Tytuł prof. dr hab. n. med.
Zainteresowania
  • Białaczki
  • Chłoniaki
  • Chemioterapia
  • Przeszczepianie szpiku
  • Komórki macierzyste

Usługi

Diagnostyka i leczenie chorób krwi, szpiku i układu chłonnego.

  • Konsultacja hematologiczna
    350zł

Doświadczenie zawodowe

Gabinety Marcelin

Ambulatoryjna diagnostyka i leczenie chorób krwi, szpiku i układu chłonnego.

Skuteczność antybiotykoterapii empirycznej w zwalczaniu infekcji w okresie głębokiej granulocytopenii u chorych leczonych za pomocą transplantacji autologicznych komórek hematopoetycznych

Obrona pracy doktorskiej.

Transplantologia kliniczna

Uzyskanie specjalizacji z zakresu z zakresu transplantologii klinicznej

Hematologia

Uzyskanie specjalizacji z zakresu z zakresu hematologii

Choroby wewnętrzne

Uzyskanie specjalizacji II stopnia z zakresu  chorób wewnętrznych

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w PoznaniuOrdynator

Praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 354 publikacji i doniesień zjazdowych

Gabinety Marcelin zapraszają

Zdrowie nie jest wszystkim, ale bez zdrowia wszystko inne staje się niczym.

— Artur Schopenhauer