prof. dr hab. n. med Krzysztof Pawlaczyk

Profesor Pawlaczyk jest specjalistą z zakresu nefrologii. Obecnie jest konsultantem Poradni Nefrologicznej Gabinetów Marcelin. Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w której pracuje od 2001r. Jest lekarzem koordynującym w klubie sportowym KKS Lech Poznań oraz „guest scientist” w Karolinska Instytut w Sztokholmie.

GRAFIK
Specjalizacja Nefrologia
Tytuł prof. dr hab. n. med.
Zainteresowania
 • Nefrologia kliniczna i zabiegowa
 • Leczenie nerkozastępcze
 • Cukrzycowa choroba nerek
 • Nefrogenetyka
 • Medycyna sportowa
 • Sport i zdrowie

  Kardiologia sportowa, czyli jaki jest wpływ treningu na serce

Usługi

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego. W ramach konsultacji wykonywane jest badanie USG nerek. Możliwe są także telekonsultacje.

Na pierwszą wizytę proszę przynieść komplet dokumentacji medycznej – tj. karty informacyjne (wypisy) ze szpitali, wyniki badań, wyniki USG, KT i inne.

 • Pierwszorazowa konsultacja nefrologiczna
  300zł
 • Kolejna konsultacja nefrologiczna
  250zł

Doświadczenie zawodowe

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM

Objęcie funkcji kierownika

Gabinety Marcelinspecjalista

Współpraca z przychodnią Gabinety Marcelin. Ambulatoryjna diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego.

Transplantologia kliniczna

Uzyskanie specjalizacji z zakresu transplantologii klinicznej

Diabetologia

Uzyskanie specjalizacji z zakresu diabetologii

Badania eksperymentalne dializy otrzewnowej i ich odniesienia kliniczne

Obrona pracy habilitacyjnej.

Nefrologia

Uzyskanie specjalizacji z zakresu nefrologii

Choroby wewnętrzne

Uzyskanie specjalizacji II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych

Model doświadczalny do oceny kinetyki transportu podczas dializy otrzewnowej z uwzględnieniem roli pola powierzchni otrzewnej

Obrona pracy doktorskiej.

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w PoznaniuAsystent

Praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 270 publikacji i doniesień zjazdowych

Gabinety Marcelin zapraszają

Zdrowie nie jest wszystkim, ale bez zdrowia wszystko inne staje się niczym.

— Artur Schopenhauer