Specjaliści

Doświadczeni lekarze specjaliści dla Ciebie – Gabinety Marcelin Poznań

„Gabinety Marcelin” to zespół indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich działających pod wspólną marką. Do zespołu zostali zaproszeni doświadczeni lekarze z poznańskich klinik. Specjaliści zostali dobrani tak, aby ułatwić proces diagnostyczny i terapeutyczny – np. kardiolog często prosi o opinię endokrynologa, neurologa, pulmonologa czy chirurga naczyniowego a onkolog potrzebuje konsultacji ginekologa, hematologa, radiologa lub urologa.

Jeżeli Twoje problemy są charakterystyczne wybierz właściwego specjalistę. Natomiast jeżeli objawy są niespecyficzne, czy z wielu układów narządów, warto rozpocząć od wizyty u specjalisty chorób wewnętrznych (internisty).

Szczegółowych informacji udzieli nasza rejestratorka pod numerem telefonu: 61 222 90 50

Umów się na wizytę
specjalizacje: chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna

doktorat „ Hemodylucja przedoperacyjna i autotransfuzja u chorych z miażdżycową niedrożnością tętnic kończyn dolnych leczonych wszczepieniem rozwidlonej protezy aortalno-udowej”

obecna działalność:
konsultacje w zakresie chirurgii naczyniowej w przypadkach chorób naczyń tętniczych i żylnych oraz tętniaków
badania dopplerowskie żył i tętnic kończy dolnych i górnych, tętnic szyjnych i kręgowych oraz innych patologii naczyniowych.
konsultacje w zakresie chirurgii ogólnej, w szczególności leczenia laparoskopowego pęcherzyka żółciowego, leczenia przepuklin pachwinowych i innych
kwalifikacja do diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego i wykonywanie gastroskopii, kolonoskopii i rektoskopii
drobne zabiegi chirurgiczne wykonywane ambulatoryjnie takie jak wycięcia znamion i brodawek skórnych
ambulatoryjne usuwanie żylaków, skleroterapia pajączków naczyniowych i drobnych żylaków

zainteresowania zawodowe:
zabiegi endowaskularne i leczenie ambulatoryjne chorób żył
laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego i operacje przepuklin

1982-nadal Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 6 publikacji

specjalizacje: chirurgia onkologiczna

doktorat „Wpływ hormonoterapii na stężenia surowicze prolaktyny, LH, FSH, estradiolu, testosteronu i globuliny wiążącej sterydy płciowe (SHBG) u kobiet z rakiem sutka”

habilitacja „Wartość rokownicza wybranych czynników patoklinicznych i markerów immunohistochemicznych w raku gruczołu piersiowego bez przerzutów do węzłów chłonnych”

obecna działalność:
Kierownik Pracowni Nowotworów Gruczołu Piersiowego
Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 226 publikacji i doniesień zjazdowych

zainteresowania zawodowe:
nowotwory gruczołu piersiowego
przerzuty do węzłów chłonnych przy nieznanym ognisku pierwotnym
czerniak skóry

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
członek Zarządu Głównego PTO 2002-2006, 2008-2010, 2010-2014
European School of Oncology – Alumni Club No 880307 012
European Society of Mastology EUSOMA
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego od 2014 i nadal
członek Zarządu Głównego 2008-201, 2010-2012, 2012-2014
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 2004-2006, 2006-2008
Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Antoniny Mazur i Aleksandra Lewińskiego w Poznaniu
Polska Unia Onkologii – członek zwyczajny od 23.01.2001
Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
wiceprezes Zarządu nadal
Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ESSO

nagrody i wyróżnienia:
Medal Uczelni za Osiągnięcia w Nauce i Pracy Społecznej nadany przez Rektora i Senat AM w Poznaniu, 1974
Nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
Nagroda Naukowa Zespołowa 1997/98
Honorowy Tytuł Lekarz Przyjacielem Kobiety 1998
Srebrny Łuk Amazonki
Bursztynowy Łuk Amazonki
Członek honorowy Stowarzyszenia „Pomóżmy Sobie”
Srebrny Medal Orderu „Pro Merito Melitensi”
Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia 2006
Medal Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 2009
Nagroda Naukowa Zespołowa 2011

specjalizacje: endokrynologia, hipertensjologia, choroby wewnętrzne

doktorat „Analiza regionów kodujących 4, 7 i 9 genu TP53 u pacjentów z guzami kory nadnerczy”

obecna działalność:

diagnostyka i leczenie osteoporozy i osteopenii

analiza badań densytometrycznych kości

 

diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynnych:

choroby tarczycy

choroby przytarczyc

choroby nadnerczy, incydentaloma nadnerczy

zespoły hiperandrogenizacji (w tym hirsutyzm)

ginekomastia

hiperprolaktynemia

otyłość, insulinooporność (we współpracy z dietetykiem), zaburzenia lipidowe

 

usg tarczycy

diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego ( w tym związanego z chorobami układu dokrewnego)

analiza badania Holter RR (24 – godzinny monitoring ciśnienia tętniczego, ABPM)


2014 – 2016 – Klinika Endokrynologii USK im. WAM w Łodzi

2000 – 2008 – Klinika Nadciśnienia Tętniczego i  Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

od 2010 – Pracownia Chorób Metabolicznych Kości

certyfikat diagnostyki i leczenia osteoporozy International Society of Clinical Densytometry oraz certyfikat International Osteoporosis Foundation.

od 2006 – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; autorka  72 publikacji i doniesień zjazdowych

specjalizacje: endokrynologia, diabetologia, choroby wewnętrzne

doktorat „Przydatność kliniczna scyntygrafii kości w różnych chorobach endokrynologicznych”

obecna działalność i zainteresowania zawodowe:
konsultacje endokrynologiczne i diabetologiczne:
choroby przysadki (guzy przysadki hormonalnie czynne i nieczynne, niedoczynność przysadki)
choroby tarczycy (nadczynność, niedoczynność, wole wieloguzkowe, zapalenia tarczycy, nowotwory)
choroby przytarczyc (nadczynność, niedoczynność),
choroby nadnerczy (nadczynność: zespół Cushinga, hiperaldosteronizm pierwotny, hiperandrogenizacja, guzy chromochłonne, niedoczynność),
choroby części wewnątrzwydzielniczej trzustki (cukrzyca, hipoglikemie),
choroby gonad
choroby metaboliczne kości (osteoporoza, osteomalacja, i in.)
otyłość – diagnostyka endokrynnych przyczyn otyłości
hirsutyzm, ginekomastia
USG tarczycy
biopsja tarczycy pod kontrolą USG

1991-2012 Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 69 publikacji i doniesień zjazdowych

działalność dodatkowa: wykłady z zakresu endokrynologii i diabetologii

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Polskie Towarzystwo Tyreologiczne
Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne

specjalizacje: ginekologia i położnictwo

doktorat „ Kliniczne aspekty ciąży bliźniaczej”

obecna działalność i zainteresowania zawodowe: diagnostyka ginekologiczna, położnicza, leczenie niepłodności, badania USG, leczenie operacyjne

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, leczenie operacyjne

specjalizacje: hematologia, transplantologia kliniczna, choroby wewnętrzne

doktorat „ Skuteczność antybiotykoterapii empirycznej w zwalczaniu infekcji w okresie głębokiej granulocytopenii u chorych leczonych za pomocą transplantacji autologicznych komórek hematopoetycznych”

obecna działalność I zainteresowania zawodowe: diagnostyka i leczenie nowotworowych chorób hematologicznych, przeszczepianie szpiku

1988-nadal Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 259 publikacji i doniesień zjazdowych

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów- członek Zarządu Głównego
Polska Federacja Ośrodków Transplantacji Szpiku – członek Zarządu Głównego
European Society for Blood and Marrow Transplantation
American Society of Hematology

nagrody:
Nagroda Rektora UM 2008, 2013 ,2014, 2015
Nagroda Ministra Zdrowia 2010
Nagrody Towarzystw Naukowych 2010, 2012

specjalizacje: kardiologia dorosłych, choroby wewnętrzne
doktorat „Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na przebieg choroby niedokrwiennej serca u kobiet po menopauzie”

obecna działalność: kompleksowe konsultacje kardiologiczne; badania EKG, ECHO serca, rejestratory zdarzeń, Holter EKG 24h i wielodniowe Holter ciśnieniowy, test wysiłkowy, kontrola stymulatorów

zainteresowania zawodowe:
zaburzenia rytmu serca,
nadciśnienie tętnicze,
wady serca,
choroba wieńcowa,
niewydolność serca,
profilaktyka,
stymulatory,
elektrokardiografia,
elektrokardiografia wysiłkowa,
echokardiografia przezklatkowa,
24 godzinna analiza EKG (Holter),
24 godzinna analiza ciśnienia tętniczego,
telemedycyna

1996-2012 I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; m.in. ponad 2 tysiące wykonanych zabiegów tj koronarografie, angioplastyki wieńcowe i wszczepienia stymulatorów serca; 170 publikacji i doniesień zjazdowych

dodatkowa działalność: 2000-do dziś redaktor naczelny Kardioserwis PL

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Kariolologiczne
European Society of Cardiology

specjalizacje: kardiologia dorosłych, choroby wewnętrzne
doktorat „Stężenie aldosteronu w surowicy krwi a funkcja skurczowa i rozkurczowa lewej komory oraz rokowanie u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową”

obecna działalność: kompleksowe konsultacje kardiologiczne; badania EKG, ECHO serca, rejestratory zdarzeń, Holter EKG 24h i wielodniowe Holter ciśnieniowy, test wysiłkowy, rezonans magnetyczny serca

zainteresowania zawodowe:
nadciśnienie tętnicze,
choroba wieńcowa,
niewydolność serca,
wrodzone i nabyte wady serca,
nadciśnienie płucne,
zatorowość płucna,
zaburzenia rytmu serca,
profilaktyka,
elektrokardiografia,
rezonans magnetyczny serca,
elektrokardiografia wysiłkowa,
echokardiografia przezklatkowa,
24 godzinna analiza ciśnienia tętniczego,
telemedycyna

2004r. – nadal I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; m.in. ponad 2 tysiące wykonanych badań rezonansu magnetycznego serca, od 2005r. – badania echokardiograficzne- samodzielna analiza i opracowanie; 102 publikacje i doniesienia zjazdowych

dodatkowa działalność: Poradnia Nadciśnienia Płucnego przy I klinice Kardiologii

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Kariolologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
European Society of Cardiology
European Association of Cardiovascular Imaging

specjalizacje: kardiologia dorosłych, choroby wewnętrzne
doktorat „Wpływ chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego na czynność lewej komory serca ocenianą echokardiograficznym testem z dobutaminą”

obecna działalność: kompleksowe konsultacje kardiologiczne; badania EKG, ECHO serca, w tym wysiłkowe i przezprzełykowe, Holter EKG 24h, Holter ciśnieniowy,

Ordynator Oddziału Diagnostycznego
Kliniki Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej
Heart and Diabetes Center NRW
University Hospital of the Ruhr University of Bochum
D-32545 Bad Oeynhausen, Georgstrasse 11, Niemcy

zainteresowania zawodowe:
Diagnostyka nieinwazyjna chorób serca ze szczególnym uwzględnieniem wad serca
Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
Diagnostyka i leczenia niewydolności serca
Mechaniczne wspomaganie krążenia
Transplantacja serca

Elektrokardiografia
Elektrokardiografia wysiłkowa
Echokardiografia przezklatkowa
Echokardiografia wysiłkowa
Echokardiografia przezprzełykowa
24 godzinna analiza EKG (Holter)
24 godzinna analiza ciśnienia tętniczego
Telemonitoring ekg

1998-2008 Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; m.in. echokardiografia przezklatkowa, wysiłkowa i przezprzełykowa, testy wysiłkowe; 160 publikacji i doniesień zjazdowych

specjalizacje: kardiologia dziecięca, pediatria

doktorat „Echokardiograficzna ocena funkcji skurczowej rozkurczowej prawej komory u niemowląt i małych dzieci z ubytkiem międzyprzedsionkowym typu otworu drugiego”

obecna działalność i zainteresowania zawodowe:
kompleksowa diagnostyka echokardiograficzna chorób układu krążenia u dzieci
kompleksowa diagnostyka elektrokardiograficzna u dzieci
diagnostyka chorób układu krążenia u płodu.

Klinika Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 199 publikacji i doniesień zjazdowych

specjalizacje: laryngologia

obecna działalność i zainteresowania zawodowe: Diagnostyka i leczenie chorób nosa, gardła, uszu i krtani; audiometria tonalna, impedancyjna i słowna, tympanometria, próby nadprogowe, badania dla medycyny pracy

2006-2010 Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

specjalizacje: choroby wewnętrzne

doktorat „Wybrane czynniki prognostyczne i predykcyjne u młodych kobiet chorych na raka piersi”

Obecna działalność: Niwelowanie zmarszczek pionowych i wokół oczu toksyną botulinową, mezoterapia igłowa kwasem hialuronowym, koktajlami witaminowymi i osoczem bogatopłytkowym, ujędrnianie skóry: laser Emerge, karboksyterapia, diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych, punkcje/biopsje cienko/gruboigłowe piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, medycyna estetyczna

zainteresowania zawodowe:
medycyna estetyczna
rak piersi u młodych kobiet
nowotwory o nieznanym punkcie wyjścia

do 2014 Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 26 publikacji i doniesień zjazdowych
2014-nadal Poradnia i Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej Szpitala Klinicznego nr 2 w Poznaniu

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
Polska Unia Onkologii
Poznańskie Towarzystwo Onkologiczne

nagrody: „Anioły Medycyny 2013”

specjalizacje: kosmetologia

obecna działalność i zainteresowania zawodowe: Derma Pen, karboksyterapia, laser Emerge, depilacja laserowa, peelingi

specjalizacje: nefrologia, diabetologia, choroby wewnętrzne

doktorat „Model doświadczalny do oceny kinetyki transportu podczas dializy otrzewnowej z uwzględnieniem roli pola powierzchni otrzewnej”

habilitacja „Badania eksperymentalne dializy otrzewnowej i ich odniesienia kliniczne”

obecna działalność: diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego, USG nerek
kierownik Pracowni Hemodializ w Kat i Klin Nefrologii, Transplantologii i Chorób wewnętrznych, UM w Poznaniu
adiunkt w Kat i Klin Nefrologii, Transplantologii i Chorób wewnętrznych, UM w Poznaniu
lekarz koordynujący w klubie sportowym KKS Lech Poznań
„guest scientist” w Karolinska Instytut, Sztokholm, Szwecja
konsultant nefrologiczny w zespole Gabinety Marcelin

zainteresowania zawodowe:
nefrologia kliniczna, zabiegowa
leczenie nerkozastępcze: hemodializoterapii, dializa otrzewnowa
cukrzycowa choroba nerek (nefrodiabetologia)
powikłania sercowo-naczyniowe w chorobach nerek
nefrogenetyka
medycyna sportowa

2001-nadal Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii I Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
1997-2000 Katedra i Zakład Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 270 publikacji i doniesień zjazdowych

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Nefrologiczne,
Towarzystwo Internistów Polskich,
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Europejskie Towarzystwo Nefrologiczne (ERA/EDTA),
Światowe Towarzystwo Dializy Otrzewnowej (ISPD)

nagrody:
1. III Nagroda Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Poznań 1996
2. I Nagroda Prezydenta Miasta Poznania dla Młodego Badacza, 1999
3. Stypendium krajowe dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 1999
4. Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 1999
5. Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu za rozprawę doktorską, 2000
6. Stypendium wyjazdowe Fundacji im. Stefana Batorego 2001 i 2003
7. Nagroda Indywidualna Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, 2001
8. Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 2001
9. Travel Grant za najlepszy abstrakt ISN, Berlin, Niemcy, 2003
10. ISPD Young Investigators Travel Grant, ISPD-EuroPD Congress in Amsterdam, 2004
11. ISPD/Renal Discoveries Research Fellowships, Grant Winner, 2004-2008
12. Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 2007
13. Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za rozprawę habilitacyjną, 2011
14. Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za prowadzenie zajęć ze studentami anglojęzycznymi, 2012
15. Nagroda za najlepszy abstrakt z zakresu dializy otrzewnowej podczas Annual Dialysis Conference, Nowy Orlean 2015
16. Nagroda za najlepszy abstrakt z zakresu hemodializy podczas Annual Dialysis Conference, Nowy Orlean 2015

specjalizacje: neurologia

doktorat „Cząsteczki adhezyjne ICAM-1, VCAM-1 i PECAM-1 w stwardnieniu rozsianym”

obecna działalność: diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego; elektroneurografia, elektromiografia (ENG, EMG), USG doppler tętnic szyjnych/kręgowych

zainteresowania zawodowe:
choroby obwodowego układu nerwowego (Polineuropatie, radykulopatie, urazy nerwów obwodowych)

1996-nadal Katedra Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 66 publikacji i doniesień zjazdowych

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Neurologiczne

specjalizacje: onkologia kliniczna, choroby wewnętrzne

doktorat „Wybrane czynniki prognostyczne i predykcyjne u młodych kobiet chorych na raka piersi”

obecna działalność: diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych, punkcje/biopsje cienko/gruboigłowe piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, medycyna estetyczna

zainteresowania zawodowe:
rak piersi u młodych kobiet
nowotwory o nieznanym ognisku pierwotnym
medycyna estetyczna

do 2014 Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 26 publikacji i doniesień zjazdowych
2014-nadal Poradnia i Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej Szpitala Klinicznego nr 2 w Poznaniu

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
Polska Unia Onkologii
Poznańskie Towarzystwo Onkologiczne

nagrody: „Anioły Medycyny 2013”

specjalizacje: onkologia kliniczna, choroby wewnętrzne

obecna działalność: diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych ( zwłaszcza nowotwory przewodu pokarmowego, rak prostaty, pęcherza moczowego, czerniak), leczenie powikłań chemioterapii, leczenie bólu nowotworowego, kwalifikacja do badań klinicznych

zainteresowania zawodowe:
diagnozowanie i leczenie powikłań kardiologicznych terapii nowotworowych

Starszy asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu.

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polska Unia Onkologii

specjalizacje: choroby płuc (pulmonologia), choroby wewnętrzne

doktorat „Analiza stanu odżywienia i wybranych czynników wpływających na utratę masy ciała u chorych na POCHP”

obecna działalność:
Diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego:
rak płuca, astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc
choroby infekcyjne: zapalenie płuc, ostre zapalenie oskrzeli, nawracające zakażenia dróg oddechowych
zespół obturacyjnego bezdechu sennego
choroby śródmiąższowe płuc: sarkoidoza, samoistne śródmiąższowe włóknienie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
zmiany płucne w przebiegu innych chorób, np. chorób reumatycznych,
rozedma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli
gruźlica, mukowiscydoza
Badania wykonywane w diagnostyce chorób układu oddechowego:
spirometria, badania obrazowe (RTG, KT klatki piersiowej), bronchofiberoskopia

1999-nadal Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej w Poznani; 67 publikacji i doniesień zjazdowych

zainteresowania zawodowe:
zaburzenia stanu odżywienia chorych na POChP i na raka płuca
elementy wspólnej patogenezy POChP i raka płuca,
zmiany płucne w chorobach reumatologicznych
badania czynnościowe układu oddechowego

przynależność do organizacji:
Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc (European Respiratory Society)
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Członek Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Pulmonologii Poznańskiej

nagrody: „Anioły Medycyny 2016”

specjalizacje: radiologia,

doktorat „Wartość badania dopplerowskiego z podwójnym obrazowaniem w ocenie wyników zabiegowego leczenia zwężenia tętnic szyjnych”

obecna działalność i zainteresowania zawodowe: Rezonans magnetyczny, Tomografia komputerowa, Mammografia, Ultrasonografia wszystkich narządów, Badania dopplerowskie naczyń

zatrudnienie: Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Medyczne HCP im. Jana Pawła II Affidea Polska; 5 publikacji i doniesień zjazdowych

specjalizacje: radioterapia onkologiczna

doktorat: „Analiza wpływu uzupełniającej radioterapii na subpopulacje limfocytów krwi obwodowej pacjentek chorych na raka piersi”

obecna działalność: konsultacje onkologiczne, kwalifikacja pacjentów z choroba nowotworową do radioterapii radykalnej i paliatywnej

zainteresowania zawodowe:
leczenie nowotworów centralnego układu nerwowego, regionu: głowy i szyi, kl. piersiowej szczególnie nowotworów gruczołu piersiowego, górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, nowotworów miednicy – zwłaszcza gruczołu krokowego, nowotworów tkanek miękkich i kości

2008-nadal Kierownik Zakładu Radioterapii w Affidea Onkoterapia Sp. z o.o. Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Poznaniu; kilkanaście publikacji i doniesień zjazdowych
1990-2008 Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań,

przynależność do organizacji:
Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologii (ESTRO)
Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (PTRO)
Polskie Towarzystwo Onkologicznego (PTO)

specjalizacje: endokrynologia, choroby wewnętrzne

doktorat „Ocena stężenia proinsuliny u chorych na cukrzycę typu 2 i chorobę niedokrwienną serca z uwzględnieniem farmakologicznego leczenia hipoglikemizującego”

obecna działalność i zainteresowania zawodowe: „Bezpieczna Podróż” Certyfikowany Punkt Szczepień dla Podróżujących. Diagnostyka i terapia chorób układu hormonalnego.

1999-nadal Katedra Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 29 publikacji i doniesień zjazdowych

specjalizacje: chirurgia klatki piersiowej (torakochirurgia), chirurgia ogólna

obecna działalność i zainteresowania zawodowe: Chirurgia klatki piersiowej – kwalifikacje do operacji, opieka ambulatoryjna.

2000-nadal Klinika Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 49 publikacji i doniesień zjazdowych

zainteresowania zawodowe:
leczenie operacyjne i diagnostyka raka płuca, przerzutów nowotworów do płuc, guzów śródpiersia, rak przełyku, przeszczep płuca.

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgii
European Society of Cardio-Thoracic Surgeons
European Society of Thoracic Surgeons

specjalizacje: chirurgia ogólna I stopień, urologia II stopień

obecna działalność: diagnostyka i leczenie układu moczowego, w tym badania USG i zabiegi operacyjne

zainteresowania zawodowe:
onkologia urologiczna oraz zabiegi małoinwazyjne.

2011- nadal Oddział Urologii CM HCP w Poznaniu.
2004-2011 Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

przynależność do organizacji:
Polskie Towarzystwo Urologiczne, Europejskie Towarzystwo Urologiczne

Umów się na wizytę